Articol

blog Gradinita Maya Baia Mare
4 Aug

Organizam concursul pentru ocuparea posturilor didactice - sesiunea august 2020

Conform Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamânt particular din invatamântul preuniversitar, aprobata cu Ordinul MECTS nr. 5625/31.08.2012 cu modificarile si completarile ulterioare, se organizeaza concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate din Gradinita cu program prelungit "Maya", Baia Mare, in vederea angajarii cu contract de munca pe perioada nedeterminata/determinata a personalului didactic calificat dupa cum urmeaza:

 

1. Depunerea si inregistrarea dosarelor:

Perioada: 11 - 14 august 2020

Intervalul orar: 09:00 - 13:00

Locatia: Gradinita cu program prelungit "Maya", Baia Mare, strada Lebedei nr. 22

 

Conditiile de inscriere si de participare sunt aceleasi ca si cele pentru concursul national. Candidatii vor depune dosarele cu documentele specificate in cererea de inscriere – Anexa nr. 2 (din metodologia mentionata mai sus)

 

2. Desfasurarea probei scrise

Data: 26 august 2020

Locatia: Gradinita cu program prelungit "Maya", Baia Mare, strada Lebedei nr. 22

Ora de incepere a probei scrise: 09:00

 

Prezenta candidatilor in sala de concurs - cel mai devreme ora 08:15 si cel mai tirziu ora 08:45 cu buletin/carte/adeverinta de identitate sau pasaport. Durata de redactare a lucrarilor este de 4 ore.

Se desfasoara in aceleasi conditii ca si proba scrisa din cadrul concursului național de ocupare a posturilor si in concordanta cu programele specifice pentru concurs in specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

 

3. Afisarea rezultatelor: 26 august 2020
4. Depunerea eventualelor contestatii, analizarea si rezolvarea lor, termen: 27 august 2020
5. Afisarea rezultatelor finale: 27 august 2020
6. Repartizarea pe post si emiterea/comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra: 31 august 2020

Cum sa inscrii copilul la gradinita noastra?

Esti interesat de o educatie prescoala buna pentru copilul tau?
Gradinita noastra este decizia corecta!

Afla mai multe
go to top